انتخاب پلن عضویت

رایگان
ثبت نام رایگان
امکانات 1.امکان استفاده و دانلود ویدیو کست ها 2.امکان ارسال مطلب و انتشار در کیم نوش 3.عدم دسترسی به مقالات تخصصی
برنزی
15 هزارتومان

امکانات 1. امکان استفاده و دانلود ویدیو کست ها 2. امکان ارسال مطلب و انتشار در کیم نوش 3. دسترسی به تمام بخش های ویژه

مدت اعتبار: یک ماهه
نقره ای
25هزار تومان

امکانات 1. امکان استفاده و دانلود ویدیو کست ها 2. امکان ارسال مطلب و انتشار در کیم نوش 3. دسترسی به تمام بخش های ویژه

مدت اعتبار: 2 ماه
طلایی
38هزارتومان

امکانات 1. امکان استفاده و دانلود ویدیو کست ها 2. امکان ارسال مطلب و انتشار در کیم نوش 3. دسترسی به تمام بخش های ویژه

مدت اعتبار: 3 ماه
بستن
بستن